• DIRECTIVA 2006/66/CE
  privind bateriile și acumulatorii și deșeurile de baterii și acumulatori și de abrogare a Directivei 91/157/CEE
 • DIRECTIVA 2013/56/UE
  de modificare a Directivei 2006/66/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind bateriile și acumulatorii și deșeurile de baterii și acumulatori, în ceea ce privește introducerea pe piață a bateriilor și acumulatorilor portabili care conțin cadmiu și sunt destinați utilizării în uneltele electrice fără fir și a bateriilor tip „nasture” cu conținut redus de mercur, și de abrogare a Deciziei 2009/603/CE a Comisiei
 • REGULAMENT nr. 1103/2010
  de stabilire, în conformitate cu Directiva 2006/66/CE a Parlamentului European si a Consiliului, a normelor de etichetare privind capacitatea pentru bateriile și acumulatorii portabili secundar
 • REGULAMENT nr. 493/2012
  de stabilire a normelor detaliate privind calculul nivelurilor de eficientă a reciclării în procesele de reciclare a deșeurilor de baterii și acumulatori
 • HOTĂRÂRE nr. 1132/ 2008
  privind regimul bateriilor și acumulatorilor și al deșeurilor de baterii și acumulatori
 • ORDIN nr. 669/2009
  privind aprobarea Procedurii de înregistrare a producătorilor de baterii și acumulatori
 • ORDIN nr. 2743/2011
  privind aprobarea Procedurii și criteriilor de evaluare și autorizare a organizațiilor colective și de evaluare și aprobare a planului de operare pentru producătorii care își îndeplinesc în mod individual obligațiile privind gestionarea deșeurilor de baterii și acumulatori, precum și componența și atribuțiile comisiei de evaluare și autorizare
 • ORDIN nr. 1399/2032/2009
  pentru aprobarea Procedurii privind modul de evidență şi raportare a datelor referitoare la baterii și acumulatori și la deșeurile de baterii și acumulatori
 • OUG nr. 92/2021
  privind regimul deșeurilor
 • OUG nr. 196/2005
  pentru Fondul pentru Mediu – actualizat la data de 07.07.2020
 • ORDIN nr. 594/2006
  pentru aprobarea Certificatului de atestare privind obligațiile la Fondul pentru Mediu
 • ORDIN nr. 578/2006
  pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contribuțiilor și taxelor datorate la Fondul pentru Mediu
 • ORDIN nr. 591/2017
  pentru aprobarea modelului și conținutului formularului „Declarație privind obligațiile la Fondul pentru mediu“ și a instrucțiunilor de completare și depunere a acestuia