RESPO DBA va lucra pentru a realiza acțiuni de informare a populației asupra importanței reciclării corecte a DEEE si DBA și a pericolului pe care îl pot genera substanțele din aceste deșeuri pentru mediul înconjurător, sănătatea și securitatea individuală. În fiecare an, ne-am propus crearea și implementarea unor campanii benefice utilizatorilor din România, care să îi ajute să înțeleagă mai ușor situația îngrijorătoare în care ne aflăm din cauza miliardelor de tone de deșeuri de echipamente electrice și electronice generate anual, dar și opțiunile corecte pentru combaterea impactului nociv.

Nivelul de informare al populației privind colectarea selectivă și reciclarea responsabilă a DBA este unul dintre elementele decisive în realizarea obiectivelor Respo DBA în vederea reciclării și reducerii cantităților de DBA eliminate. Prin proiectele noastre, ne dorim schimbarea profundă la nivel de societate în ceea ce privește mentalitatea și obiceiurilor de debarasare a DBA promovând principii și metode sustenabile. Mesajele noastre susțin totodată conștientizarea tuturor jucătorilor implicați în managementul deșeurilor asupra necesității tranziției la un model de economie circulară și a importanței deșeului văzut ca o materie primă secundară extrem de prețioasă în economia unei țări.

Separat de campaniile de colectare punctuale, realizăm constant materiale informative pe care le distribuim în mediul online, dar și în revistele și publicațiile print de profil.