Respo DBA asigură și verifică întreg procesul de ridicare, transport și colectare a dba, astfel încât acestea să fie introduse în circuitul de tratare / valorificare corect și în condiții de siguranță față de mediu și sănătatea publică.

Astfel, RESPO DBA acoperă activitățile de transport al DBA colectate selectiv în condiții optime pentru ca acestea să poată fi pregătite pentru tratare, reciclare și pentru izolarea substanțelor periculoase. În acest sens, colaborăm cu operatori economici care au activitatea autorizată și certificată, respectând obligațiile de mediu. Transportul deșeurilor de baterii și acumulatori se face numai cu mijloace auto specializate și autorizate, în containere special dedicate acestui scop, de firme de transport acreditate.

Respectând considerentele ecologice și legislația în vigoare, prin parteneriatele încheiate cu operatori economici autorizați în transportul deșeurilor, asigurăm completarea infrastructurii necesare pentru colectarea cu succes a deșeurilor până la stațiile de sortare/ valorificare/ reciclare. Transportul este realizat până la stațiile de sortare/ valorificare/ reciclare cu ajutorul unor autospeciale cu capacitatea impusă pentru transportul deșeurilor. Respo DBA se aliniază cerințelor europene, asigurând activități de transport al deșeurilor colectate selectiv prin respectarea tuturor prevederile Directivei 2012/19/UE.

PARTENERI FIRME TRANSPORT

SC ADION COM 2000 SRL

SC DTM WASTE RECYCLING SRL