Deșeurile de baterii și acumulatori reprezintă un real pericol pentru mediul înconjurător, cât și pentru cei care le manipulează necorespunzător.

Pe langa multe alte motive pentru care nu este bine să ținem în casă aceste deșeuri și nici să le aruncăm la gunoi, amintim emisiile de CO2 și alte substanțe periculoase, dar și pericolul de incendiu în cazul în care acestea intră în contact cu apa. Totodată, un motiv cu un impact pozitiv este faptul că o dată reciclate, se pot recupera cantități importante de compuși chimici care pot reintra în componența altor produse.

De aceea, misiunea noastră este aceea de a colecta și recicla corespunzător fiecare categorie de deșeuri și de a informa populația asupra importanței acestui lucru.