Scopul acestei Politici de confidentialitate este sa va explice ce date cu caracter personal colectam prin intermediul site-ului respodba.ro, de ce le colectam si ce facem cu ele. Aceste informatii sunt importante.

 1. CINE SUNTEM

RESPO DBA S.R.L. (denumita in continuare Firma), avand nr. de inregistrare la Registrul Comertului J40/21867/2022 si CUI RO 47112060, titulara a Licentei de operare nr. 018/2023 emisa de Ministerul Mediului, in calitate de autor, proprietar si administrator al site-ului respodba.ro si in calitate de „operator” in sensul normelor instituite de legislaia nationala si de Regulamentul General privind Protecia Datelor (Regulamentul nr. 679 elaborat de Parlamentul European si Consiliul Uniunii Europene privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE) (rom. RGPD, engl. GDPR), care a intrat in vigoare de la data de 25 mai 2018, prelucreaza date cu caracter personal, angajandu-se in aceste sens sa respecte dreptul la viata privata al persoanelor care acceseaza site-ul si sa asigure protectia corecta a prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (DCP) pentru vizitatori si utilizatori.

Ne puteti contacta oricand pentru informatii si lamuriri suplimentare cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal, folosind urmatoarele date de contact:

– Adresa postala: Calea Floreasca, nr 169A, Corp A, et. 4, București;

– Telefon: 0800 800 219 ;

– Responsabilul cu protectia datelor personale (DPO) poate fi contactat la adresa e-mail: office@respodba.ro.

 1. CUI II ESTE ADRESATA ACESTA POLITICA

Aceasta Politica de confidentialitate se aplica urmatoarelor categorii de persoane:

– Vizitatori – reprezinta persoanele care acceseaza pagina respodba.ro , anonimi;

– Utilizatori – reprezinta persoanele care utilizeaza site-ul si completeaza formularele de contact din site.

Desi puteti accesa continutul site-ului fara a furniza vreo informatie personala, cu exceptia cookie-urilor (in acest sens va rugam sa consultati Politica de Cookie pentru detalii suplimentare), in cazul in care completati online informatii cu caracter personal, Firma noastra le poate utiliza ulterior in scopul declarat in acest document.

Punerea la dispozitie a datelor/informatiilor solicitate prin intermediul site-ului respodba.ro este considerata ca reprezentand consimtamantul dumneavoastra expres pentru ca datele dumneavoastra personale sa fie folosite de Firma, in conformitate cu scopurile menionate mai jos.

Atentionam vizitatorii si utilizatorii in mod expres ca toate prelucrarile de date cu caracter personal se refera exclusiv la persoane care au implinit varsta de 16 ani. Utilizarea site-ului de catre copiii care nu au implinit varsta de 16 ani este interzisa. In cazul in care are totusi loc o asemenea situatie, avand ca si consecinta procesarea datelor cu caracter personal ale copiilor sub 16 ani, vom sista procesarea acestor date imediat ce vom afla un astfel de fapt. Raspunderea pentru utilizarea site-ului de catre copii apartine in exclusivitate parintilor.

 1. CE DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRAM

Datele personale pe care le solicitam prin completarea formularelor de comunicare din site-ul respodba.ro sunt:

– numele si prenumele;

– adresa e-mail si de corespondenta;

– numarul de telefon;

– geolocatia;

– IP-ul;

– user name si parola pentru acces la conturi si servicii;

In cazul in care nu sunteti de acord cu prelucrarea datelor dumneavoastra personale va rugam sa nu completati formularul de utilizator pe site. Totodata, in masura in care ati fost initial de acord cu prelucrarea, insa ulterior v-ati razgandit, va puteti retrage oricand consimtamantul de prelucrare, sens in care: in privinta datelor de identificare si de contact ne puteti transmite solicitarea dumneavoastra prin e-mail sau telefonic, utilizand datele inscrise pe site.

Pentru situatiile in care datele dumneavoastra personale sunt completate de o terta persoana, nu ne asumam responsabilitatea in ce priveste autorul inscrierilor.

 1. IN CE SCOPURI PRELUCRAM DATELE CU CARACTER PERSONAL

Scopul in care prelucram datele personale pe care ni le furnizati sunt:

– pentru inregistrarea dumneavoastra ca beneficiar al serviciilor on-line;

– pentru a primi informatii ulterioare prin e-mail referitoare la campaniile noastre de marketing, in masura in care v-ati exprimat acordul expres in acest sens, prin accesarea formularului existent online;

– pentru a ne putea transmite comentarii cu privire la serviciile si produsele noastre;

– pentru a va transmite newsletter – scrisoarea periodica transmisa prin e-mail prin care vei fi informati cu toate noutatile aparute, in masura in care v-ati exprimat acordul expres in acest sens, prin accesarea formularului existent online;

– pentru corespondenta ulterioara cu dumneavoastra;

– pentru transmiterea ofertelor solicitate in mod special prin intermediul comentariilor scrise pe site; procesarea cererilor de oferta, pana la preluarea clientilor de catre departamentul vanzari; parcurgerea etapelor premergatoare incheierii unui contract;

– in scopul solutionarii diferitelor cereri/intrebari/sesizari/plangeri formulate de utilizatori.

Va rugam sa aveti in vedere ca, in cazul in care vom intentiona sa va prelucram datele cu caracter personal in alte scopuri decat cele pentru care le-am colectat initial si care nu sunt scopuri conexe celor initiale, va vom informa in prealabil si va vom furniza toate informatiile relevante, prelucrarea subsecventa facandu-se numai in masura in care exita un temei legal pentru efectuarea ei. 

 1. TEMEIURILE LEGALE PENTRU PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL:

CONSIMTAMANTUL – in cazul in care nu se aplica vreun alt temei de legalitate al prelucrarii prevazut mai jos, Firma va obtine intotdeauna consimtamantul dumneavoastra pentru prelucrarea datelor cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice mai sus mentionate. Pentru prelucrarea datelor cu caracter personal ale copiilor sub 16 ani va fi necesar consimtamanul parintelui sau al altui titular al autoritatii parintesti.

EXECUTAREA/INCHEIEREA UNUI CONTRACT – prelucrarea este necesara pentru executarea de catre Firma a unui contract la care dumneavoastra sunteti parte sau pentru a face demersuri, la cererea dumneavoastra, inainte de incheierea unui contract.

OBLIGATIE LEGALA – prelucrarea este necesara in vederea indeplinirii unei obligatii legale care ii revine operatorului Firma, obligatie stabilita de legislatia UE sau a unui Stat Membru, inclusiv Romania (de exemplu, pentru a indeplini obligatiile de facturare si de raportare prevazute de lege etc.)

INTERES LEGITIM – Prelucrarea este necesara in scopul intereselor legitime urmarite de Firma sau de o parte terta, cu exceptia cazului in care prevaleaza interesele sau drepturile si libertatile fundamentale ale persoanei vizate (de exemplu, in scopul constatarii, exercitarii sau apararii unui drept in justitie, in scopuri administrative interne, pentru protejarea dreptului de autor si a drepturilor conexe etc.)

 1. CINE SUNT DESTINATARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL PE CARE LE PRELUCRAM

Datele personale inscrise de dumneavoastra pe acest site sunt vazute si de catre alte persoane juridice, care, in functie de fiecare situatie concreta in parte, pot avea calitatea de operatori independenti/operatori asociai sau imputernicii.

In acest sens, este posibil sa transmitem datele dumneavoastra cu caracter personal catre:

– Specialisti IT care se ocupa de mentenana, modificarea aplicatiei, update-uri, actiuni realizate de furnizorul selectat pentru asigurarea mentenantei site-ului web;

– Specialisti IT care se ocupa de securizarea infrastructurii;

– Specialisti in securitate care se ocupa cu auditarea instrumentelor de securitate utilizate, efectuata doar la cerere si pentru a preveni aparitia de vulnerabilitati cibernetice, realizata de furnizorul selectat in acest sens.

– Societati cu care colaboram in scopuri de efectuare de comunicari comerciale;

– Societati cu care colaboram in scopuri de facturare, contabilitate si auditare;

– Alti colaboratori sau contractori cu care Firma a incheiat relatii contractuale in vederea livrarii/prestarii produselor sau serviciilor contractate sau solicitate de dumneavoastra;

– Consultanti externi pe care ii contactam in situatii specifice (de exemplu, avocati, experti etc., in caz de litigiu);

– Autoritati si organisme publice, respectiv organe de cercetare si instante de judecata, in masura in care transmiterea datelor catre acestia este impusa de lege si/sau este necesara in caz de litigiu.

 1. CUM SI CAT PASTRAM DATELE DUMNEAVOSTRA CU CARACTER PERSONAL

Datele cu caracter personal pe care ni le-ati furnizat sunt prelucrate numai in interiorul UE si al Spatiului Economic European si nu vor fi transferate in afara UE sau al Spatiului Economic European.

Datele personale pe care ni le-ati furnizat sunt stocate in aplicatiile utilizate de Firma, pe adresele de e-mail de companie, la nivel general pe un server de web situat pe teritoriul UE, sub administrarea furnizorului de servicii gazduire site si cu acces permis, atunci cand este necesar si in limita in care este necesar, operatorilor asociati. Atunci cand operatorilor asociati li se permite accesul la datele dumneavoastra si are loc un proces de transfer pe server, datele dumneavoastra vor fi transferate strict in scopurile enumerate si in conditiile prevazute in politica de confidentialitate a societatii.

Datele dumneavoastra cu caracter personal nu sunt supuse unui proces decizional automat, inclusiv profilare.

Perioada in care vom pastra datele utilizatorilor pe site este determinata dupa urmatoarele criterii:

a) in cazul vizitatorilor site-ului, datele colectate prin cookies se pastreaza pe durata definita, in fiecare caz in parte, in Despre cokies;

b) in cazul utilizatorilor site-ului care si-au creat un cont, datele colectate se pastreaza atat timp cat utilizatorul nu a solicitat dezactivarea contului sau de utilizator si inca 6 luni dupa dezactivare;

c) in cazul in care un potential partener/client solicita sa fie contactat, daca solicitarea nu s-a finalizat cu incheierea unui contract, atunci datele se pastreaza timp de maximum 6 luni de la data colectarii lor.

d) in cazul partenerilor/clientilor care au semnat un contract – pe o perioada egala cu durata contractuala, plus perioada necesara pentru expirarea termenului de prescriptie (termenul general de 3 ani sau un alt termen special, in cazul in care este aplicabil) si pentru respectarea prevederilor legale referitoare la arhivare.

e) pentru orice alte persoane vizate ale caror date sunt colectate si care nu se incadreaza in niciuna din categoriile mentionate la punctele 1-4 de mai sus si pentru care exista un temei de prelucrare, datele vor fi prelucrate de catre Firma timp de maximum 5 (cinci) ani, cu posibilitatea de retragere a consimtamantului dumneavoastra la orice moment.

 1. DREPTURILE DUMNEAVOASTRA PRIVIND DATELE PERSONALE PE CARE LE PRELUCRAM

Utilizatorii site-ului respodba.ro au posibilitatea exercitarii urmatoarelor drepturi in relatie cu Firma:

            8.1 DREPTUL DE ACCES LA DATELE PERSONALE

Aveti dreptul de a obtine de la Firma, atunci cand aceasta actioneaza in calitatea sa de operator, la cerere si in mod gratuit (in cazul in care nu exista o interdictie legala privind divulgarea sursei), confirmarea faptului ca datele care va privesc sunt sau nu prelucrate de aceasta, iar in caz afirmativ, vi se vor furniza informatiile referitoare la: scopurile prelucrarii; categoriile de date vizate; destinatarii sau categoriile de destinatari ale datelor; acolo unde este posibil, perioada pentru care se preconizeaza ca vor fi stocate datele cu caracter personal sau, daca acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili aceasta perioada; existenta dreptului de a solicita Firmei rectificarea sau stergerea datelor ori restrictionarea prelucrarii lor sau a dreptului de a va opune prelucrarii; dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP); daca datele nu sunt colectate de la persoana vizata, orice informatii disponibile privind sursa acestora; daca este cazul, existenta unui proces decizional automatizat, inclusiv profilingul, precum si informatii pertinente privind logica utilizata, semnificatia si consecintele preconizate ale unei astfel de prelucrari pentru persoana vizata.

8.2 DREPTUL LA RECTIFICAREA DATELOR

In cazul in care sesizati ca datele dumneavoastra personale sunt inexacte sau incomplete, aveti dreptul de a solicita rectificarea sau completarea acestora prin transmiterea unei solicitari la adresa: office@respodba.ro

Trebuie sa cunoasteti ca orice rectificare se va putea face intr-o perioada de maximum o luna de la data solicitarii, iar in conditii speciale acest termen putand fi extins cu maximum doua luni, situatie in care va vom informa cu privire la prelungire.

8.3 DREPTUL LA STERGEREA DATELOR SAU “DREPTUL DE A FI UITAT”

Este dreptul dumneavoastra de a obtine din partea Firmei noastre stergerea datelor cu caracter personal de pe site, fara intarzieri nejustificate, iar noi, ca operator, avem obligatia de a da curs cererii in cazul in care exista unul dintre motivele:

– datele nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate sau prelucrate;

– va retrageti consimtamantul pe baza caruia are loc prelucrarea sau cand nu mai subzista temeiul legal al prelucrarii;

– atunci cand va opuneti prelucrarii datelor dumneavoastra;

– atunci cand datele cu caracter personal au fost prelucrate in mod ilegal;

– daca intervine o obligatie legala de stergere, pe care o vom respecta in calitate de operator;

– daca datele cu caracter personal apartin unor copii cu varsta sub 16 ani, iar parintii sau persoanele care exercita drepturile parintesti isi retrag consimtamantul acordat.

Va rugam sa aveti in vedere ca Firma poate refuza cererea de stergere a datelor in urmatoarele situatii:

a) prelucrarea este necesara pentru exercitarea dreptului la libera exprimare si la informare;

b) prelucrarea este necesara pentru respectarea unei obligatii legale aplicabile Firmei;

c) prelucrarea este necesara pentru ratiuni tinand de interesul public in domeniul sanatatii publice, in conditiile restrictive impuse de GDPR;

d) prelucrarea este necesara in scopuri de arhivare in interes public, in scopuri de cercetare stiintifica sau istorica ori in scopuri statistice, in conditiile GDPR, in masura in care exercitarea dreptului poate face imposibila sau sa afecteze in mod grav realizarea obiectivelor prelucrarii respective;

e) prelucrarea este necesara pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta.

8.4 DREPTUL LA RESTRICIONAREA PRELUCRARII DATELOR PERSONALE

Aveti dreptul de a solicita restrictioarea accesului la datele cu caracter personal in unul din urmatoarele cazuri:

– in cazul in care contestati acuratetea datelor prelucrate, puteti solicita sa se restricioneze accesul la acestea in perioada necesara verificarii datelor si rectificarii;

– daca descoperiti ca prelucrarea este ilegala, dar totusi nu doriti stergerea datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea utilizarii lor;

– daca Firma noastra nu mai are nevoie de datele personale, insa dumneavoastra doriti sa le pastram pentru a le utiliza la o actiune in instanta;

– daca v-ati opus prelucrarii, pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale Firmei noastre, in calitate de operator, prevaleaza asupra drepturilor dumneavoastra.

De asemenea, daca exista situatia ridicarii restrictiei la prelucrare, va vom informa in timp util.

8.5 DREPTUL DE A VA RETRAGE CONSIMTAMANTUL

In cazul in care datele dumneavoastra se proceseaza ca urmare a acordului exprimat, aveti posibilitatea in orice moment sa transmiteti un e-mail la adresa office@respodba.ro prin care sa ne anuntati ca nu mai sunteti de acord cu prelucrarea datelor personale.

Retragerea acordului/consimtamantului prelucrarii datelor dumneavoastra personale are ca efect incetarea prelucrarii. Retragerea consimtamantului nu afecteaza legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia.

Puteți alege să vă retrageți consimțământul privind materialele de newsletter în orice moment prin simpla accesare a linkului de ‘dezabonare’ de la subsolul fiecărui newsletter sau invitație la evenimente.

8.6 DREPTUL LA PORTABILITATEA DATELOR

Aveti dreptul de a primi de la Firma – intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat – datele cu caracter personal care va privesc si pe care le-ati furnizat catre Firma noastra si de a le transmite direct catre un alt operator (doar daca aceasta transmitere este fezabila din punct de vedere tehnic) in cazul in care:

– prelucrarea se bazeaza pe consimtamant sau pe un contract; si

– prelucrarea este efectuata prin mijloace automate.

8.7 DREPTUL DE A VA OPUNE PRELUCRARII

Dreptul de a va opune prelucrarii datelor dumneavoastra include urmatoarele aspecte:

– de a va opune in orice moment, din motive legate de situatia dumneavoastra particulara, ca datele care va vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari intemeiate pe interesul public sau pe interesul legitim. In caz de opozitie, prelucrarea nu mai poate viza datele in cauza decat daca exista motive legitime si imperioase care justifica prelucrarea si care prevaleaza asupra drepturilor dumneavoastra sau daca scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta.

– de a va opune in orice moment, in mod gratuit si fara nici o justificare, ca datele care va vizeaza sa fie prelucrate in scop de marketing direct, inclusiv in ceea ce priveste crearea de profiluri in acest scop.

8.8 DREPTUL DE A NU FI SUPUS UNEI DECIZII AUTOMATE (INCLUSIV PROFILING)

In acest sens, aveti fata de Firma dreptul de a nu fi supus unei decizii bazate numai pe procesare automata (incluzand profiling-ul) si care sa produca efecte legale fata de dumneavoastra sau care sa va afecteze in mod semnificativ.

Acest drept nu se va aplica in urmatoarele situatii de exceptie, in care decizia automata:

a) este necesara pentru incheierea sau executarea unui contract intre dumneavoastra și Firma;

b) este autorizata prin dreptul UE sau dreptul intern care se aplică Firmei si care prevede, de asemenea, masuri corespunzatoare pentru protejarea drepturilor, libertatilor si intereselor legitime ale persoanei vizate; sau

c) are la baza consimtamantul dumneavoastra explicit.

In situatiile de la literele a) si c) din prezentul paragraf, Firma are obligatia de a implementa masurile corespunzatoare pentru protejarea drepturilor, libertăților și intereselor legitime ale persoanei vizate, cel putin dreptul dumneavoastra de a obtine interventie umana din partea operatorului, de a va exprima punctul de vedere si de a contesta decizia.

8.9 DREPTUL DE A VA ADRESA JUSTITIEI SI/SAU ANSPDCP;

In cazul in care considerati ca prelucrarea datelor dumneavoastra este facuta de Firma cu incalcarea GDPR, aveti si urmatoarele drepturi:

a) dreptul de a depune plangere la ANSPDCP (sediu: Bucuresti, Bdul Gen. Gheorghe Magheru nr. 28-30, sector 1, CP 010336; Telefon: +40.318.05.92.11, Fax: +40.318.05.96.02 email: anspdcp@dataprotection.ro, site: dataprotection.ro);

b) dreptul de a formula actiune in justitie.

8.10 DATE DE CONTACT PRIVIND APLICAREA DREPTURILOR

Toate drepturile mentionate la punctele 8.1-8.8 de mai sus se execita prin transmiterea unei cereri scrise, datate si semnate la sediul Firma din Calea Floreasca, nr 169A, Corp A, et. 4, București sau la adresa de email: office@respodba.ro cu referinta “solicitare GDPR”, iar drepturile prevazute la punctul 8.9 se exercita prin cerere scrisa inaintata autoritatii competente conform punctului 8.9.

Va rugam sa aveti in vedere ca, daca avem dubii cu privire la identitatea solicitantului, putem solicita informatii suplimentare pentru confirmarea identitatii.

Va rugam sa aveti in vedere ca daca furnizarea anumitor date cu caracter personal este impusa de lege sau reprezinta o cerinta absolut necesara pentru perfectarea contractului, nefurnizarea acestor date (initiala sau survenita ulterior prin exercitarea drepturilor dumneavoastra) poate conduce la imposibilitatea prestarii/livrarii de catre Firma a serviciului/bunului pe care l-ati solicitat.

 1. UTILIZAREA CANALELOR DE SOCIAL MEDIA

Firma foloseste si canalele de social media pentru a prezenta activitatea, serviciile si condiiile particulare pe care le oferim clienilor nostri. Utilizarea canalului specific de social-media este evidentiata pe acest site cu butoane specifice fiecarui canal.

Puteti urmari prezentarile pe care le incarcam pe pagina noastra de YouTube sau puteti sa urmariti linkurile de pe site-ul nostru sau pe cele asociate contului Facebook, Instagram, Linkedin. Fiecare canal social-media are propria politica privind modul in care proceseaza datele dumneavoastra personale cand accesati site-urile lor.

De exemplu, daca alegeti sa vizionati unul dintre videoclipurile noastre pe YouTube, vi se va solicita consimtamantul explicit pentru a accepta cookie-urile YouTube; daca va uitati la activitatile noastre pe Facebook vi se va cere consimtamantul explicit pentru acceptarea cookie-urilor Facebook; acelasi lucru este valabil si pentru alte servicii.

Daca aveti nelamuriri sau intrebari legate de utilizarea datelor dumneavoastra personale de catre acele site-uri asociate canalelor media mentionate mai sus, trebuie sa cititi cu atentie politicile de confidentialitate furnizate de acestea, inainte de a le utiliza.

Pentru informatii privind scopul si volumul colectarii datelor si procesarea si utilizarea ulterioara a datelor de catre Facebook, precum si cu privire la drepturile dumneavoastra in acest sens si posibilitatile de configurare pentru protejarea spatiului dumneavoastra privat, va rugam sa consultati informatiile privind protectia datelor de la Facebook: http://www.facebook.com/

Daca nu doriti ca Facebook sa asocieze contului dumneavoastra de Facebook datele colectate la accesarea paginii noastre web, trebuie sa va deconectati de pe Facebook la accesarea paginii noastre web.

Pentru informatii privind scopul si volumul colectarii datelor si procesarea si utilizarea ulterioara a datelor de catre YouTube, precum si cu privire la drepturile dumneavoastra in acest sens si posibilitatile de configurare pentru protejarea spatiului dumneavoastra privat, va rugam sa consultati informatiile privind protectia datelor de la Google: https://www.google.com/

 1. ACTUALIZAREA POLITICII DE CONFIDENTIALITATE. ACTUALIZAREA DATELOR

Politica noastră de confidențialitate se poate actualiza periodic, in acord cu eventualele modificari survenite pe plan legislativ si/sau survenite din prisma intereselor noastre legitime. Orice modificari aduse Politicii de confidențialitate vor fi postate pe pagina web respodba.ro si, in cazul in care modificările sunt importante, vom furniza o notificare prin e-mail privind modificările aduse Politicii de confidențialitate. Continuarea accesului dumneavoastră la conținutul site-ului respodba.ro constituie un accept al politicii noastre actualizate de confidentialitate. Pentru orice sugestii sau reclamatii cu privire la continutul politicii de confidentialitate va rugam sa ne contactati la adresa de e-mail: office@respodba.ro.

In ipoteza in care datele dumneavoastra personale au suferit modificari, iar pe cale de consecinta se impune actualizarea acestora, va adresam rugamintea de a ne comunica cu operativitate acest lucru, la urmatoarea adresa: Calea Floreasca, nr 169A, Corp A, et. 4, București, cu mentiunea clara pe plic „Solicitare GDPR” sau prin e-mail la adresa: office@respodba.ro (a se vedea dreptul de rectificare a datelor).

 1. LINK-URI UTILE

Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal – click AICI.